Dolcontin 30 mg

kr15.00

Köpa Dolcontin På nätet

SKU: SA56557583 Category:

Description

Köpa Dolcontin På nätet

Köpa Dolcontin På nätet. Dolcontin innehåller morfin,ett ämne som har en smärtstillande effekt.

är utformat så att morfinet utsöndras långsamt i kroppen.

Det ger därför en varaktig smärtlindring.

Detta innebär att din smärtlindring kan hållas mer stabil och att intaget av tabletter kan minskas.

Att du tar Dolcontin innebär dock inte att kortverkande morfin som extradoser inte får användas.

Om du, utöver ditt intag av Dolcontin, vid upprepade tillfällen under dygnet behöver ta extradoser av korttidsverkande morfin på grund av smärtgenombrott ska du kontakta din ansvariga läkare eller sjuksköterska.

Dygnsmängden av Dolcontin kan då behöva justeras.Dolcontin finns i tre olika sorter:

depottabletter   med 12-timmarseffekt (tas 2 ggr/dygn)

Dolcontin depotgranulat för mixtur med 12-timmarseffekt (tas 2 ggr/dygn)

Unotard depotkapslar med 24-timmarseffekt (tas 1 gång/dygn) I slutet av den här broschyren beskrivs de olika sorterna närmare

beställa dolcontin

Hur mycket Dolcontin ska jag ta? Hur mycket Dolcontin just du ska ta anpassas individuellt för dig.

Denna dos kan sedan ändras om smärtan ökar eller minskar.

Kan jag bli beroende? Det finns risk för vanebildning med Dolcontin, därför är det mycket viktigt att du i detalj följer din läkares rekommendationer. Köpa Dolcontin På nätet

Ändra aldrig den rekommenderade doseringen och sluta inte ta din medicin utan att rådgöra med din läkare.

Under hur lång tid kan jag ta Dolcontin? Behandlingen med Dolcontin kan fortgå så länge smärtan kvarstår och ger en god smärtlindring.

Du behöver inte vara rädd för att ökad smärta inte kan kontrolleras.

Dolcontin kan ökas obegränsat så länge smärtan kräver det.

Kontakta din ansvariga läkare eller sjuksköterska om smärtan skulle öka.

Om smärtan avtar och därmed behovet av smärtlindring minskar, kan Dolcontindosen minskas.

Det är viktigt att detta sker stegvis och i samråd med din läkare.

beställa dolcontin. Köpa Dolcontin På nätet

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dolcontin 30 mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *