Ketogan

kr15.00

Köp Ketogan online

SKU: SA8361186 Category:

Description

Köpa Ketogan på nätet

Köpa Ketogan på nätet, Ketobemidon, säljs under varumärket Ketogan bland annat, är en kraftfull opioid smärtstillande medel. Dess effektivitet mot smärta ligger i samma område som morfin. Det har också några NMDA-antagonistegenskaper, som delvis förmedlas av dess metabolit norketobemidon. Detta kan göra det användbart för vissa typer av smärta som inte svarar bra på andra opioider. Det marknadsförs i Danmark, Norge och Sverige och används för allvarlig smärta.

Ketogan farmakologi

Experiment på tidigare missbrukare visade att det var mer beroendeframkallande än andra opioider, så år 1954 fattade Ekonomiska och sociala rådet en uppmaning till regeringarna att sluta framställa och använda ketobemidon. Detta resultat var inte överens med kliniska observationer, och en annan studie år 1958 fann den inte mer beroendeframkallande än morfin. Den studien märkte att medan för morfin är dosen för eufori densamma som för analgesi för ketobemidon var den analgetiska dosen långt under den euforiska dosen. Dessutom fyller Danmark statistiken bland de skandinaviska länder som använder Ketogan. Köpa Ketogan på nätet här.

Ketogan till salu i Sverige

Analgesi efter 5-10 mg oralt eller 5-7,5 mg förekommer intravenöst 3-5 timmar. Ketobemidon är också tillgängligt i preparat med spasmolytisk, vilket kan förbättra analgesin.

Ämnesomsättning
Ketobemidon metaboliseras huvudsakligen genom konjugering av fenolhydroxylgruppen och genom N-demetylering. Endast cirka 13-24% utsöndras oförändrade efter intravenös administrering. Köp Ketogan online now.

Vi är för närvarande på marknadsföring. Så alla våra priser har sänkts. Alla läkemedel finns i lager. Lägg din beställning nu så får du leveransen så snart som möjligt. Hjälp förhindra Coronavirus. Köpa Ketogan på nätet

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ketogan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *