OxyNorm 10 MG

(3 customer reviews)

kr20.00

OxyNorm 10 MG or 20 mg

Description

Köp OxyNorm Online

Köp OxyNorm Online. För det första innehåller OxyNorm kapslar oxikodonhydroklorid. Oxykodon tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika. OxyNorm kapslar, det är administration för att lindra måttlig till svår smärta. Det förbättrar livskvaliteten för dem med många typer av smärta. Köp OxyNorm Online nu och använd det i hanteringen av måttlig till svår cancervärk. OxyNorm tenderar, liksom alla andra opioida analgetika, att ge känslor av eufori. Också avslappning och minskad ångest hos dem som är tillfälliga användare.

Hur du använder Oxynorm

Köp OxyNorm Online och följ administrationen som anges på vår hemsida här. Ta Oxynorm kapslar 4-6 timmars intervall. Dessutom är dosen beroende av smärthet i smärtan och patientens tidigare historia av smärtstillande krav. Mer så, patientens kroppsvikt och kön.

Å andra sidan är den vanliga startdosen för försvagade äldre patienter, opioida naiva patienter eller patienter som uppvisar allvarlig smärta okontrollerad med svagare opioider 5 mg 4-6 timmars. Dosen ska sedan noggrant titreras, varje dag om det behövs för att uppnå smärtlindring. Ökningar ska göras om möjligt i 25-50% steg. Den korrekta dosen för en enskild patient är den som kontrollerar smärtan och tolererar väl under doseringsintervallet. Värt att notera är att behovet av flyktmedicin mer än två gånger om dagen indikerar att dosen av OxyNorm kapslar behöver ökas.

Biverkningar av Oxynorm

För det första kan alla läkemedel orsaka allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta. För det andra får du plötslig wheeziness, andningssvårigheter, ögonlockens svullnad, ansikte eller läppar, utslag eller klåda, särskilt de som täcker hela kroppen. Slutligen är den allvarligaste biverkningen ett tillstånd där du andas långsammare eller svagt än förväntat (andningsdepression). Tala omedelbart till din läkare om det händer dig. Som med alla starka smärtstillande medel finns risk för att du blir beroende eller beroende av detta läkemedel. Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 personer)

Förstoppning (Du kan ta ett laxermedel för att övervinna detta problem).
Känsla eller sjukdom (detta ska normalt släcka efter några dagar, men du kan ta ett läkemedel mot sjukdomen om det fortfarande är ett problem).
Dåsighet (detta är troligt när du börjar ta din medicin eller när du ökar din dos, men den ska slita av efter några dagar).
Yrsel.
Huvudvärk.
Kliande hud.
KONTRA

Överkänslighet mot oxikodon. Oxykodon får inte användas i alla situationer där opioider är kontraindicerade: svår andningsdepression med hypoxi, förhöjda koldioxidhalten i blodet (hyperkarbia), huvudskada, paralytisk ileus, akut buk, fördröjd gastrisk tömning, svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, allvarlig bronkialastma, kor pulmonal, känd känslighet mot morfin eller andra opioider. Köp OxyNorm Online

Användningar av OxyNorm

OxyNorm används för att hantera måttlig till svår akut eller kronisk smärta när andra behandlingar inte är tillräckliga. Det kan förbättra livskvaliteten vid vissa typer av smärta. Det är oklart om användning vid kronisk smärta leder till förbättrad livskvalitet eller pågående smärtlindring.

Oxycodon finns som tablett med kontrollerad frisättning, avsedd att tas var 12: e timme. En studie från juli 1996 oberoende av Purdue Pharma, läkemedlets ursprung, konstaterade att formuleringen med kontrollerad frisättning hade en rörlig varaktighet mellan 10 och 12 timmar. En översyn från 2006 fann att oxykodon med kontrollerad frisättning är jämförbar med oxykodon, morfin och hydromorfon med omedelbar frisättning vid hantering av måttlig till svår cancervärk, med färre biverkningar än morfin. Författaren drog slutsatsen att formen med kontrollerad frisättning är ett giltigt alternativ till morfin och en första linjebehandling mot cancer. 2014 rekommenderade European Association for Palliative Care oxykodon via munnen som ett andra rad alternativ till morfin via munnen för cancer smärta.

3 reviews for OxyNorm 10 MG

  1. Sara Farmer

    Paketet mottogs. Snabb leverans och bra produkt. Äkta.

  2. Pernilla Larsson

    Tack så mycket. Jag har fått mitt paket direkt på min adress. Jag skickade betalning av Western Union och var tvungen att vänta 3 dagar .. Jag beställer igen nästa månad.

  3. Jeanette Svensson

    Tack så mycket för att du levererat min medicin. Det hjälpte mig verkligen. Jag gjorde en beställning och betalade med WorldRemit, jag fick mitt paket direkt på min adress efter 3 dagar.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *