Ambien (Zolpidem) 10 MG

(2 customer reviews)

kr10.00

Produkt: Ambien
Styrka: 10 MG
Färg: Vitpiller.

Min beställning: 100 piller

Description

Köp Ambien Online

Zolpidem, som säljs under varumärket Ambien, är bland annat ett läkemedel som huvudsakligen används för kortvarig behandling av sömnproblem. Riktlinjer rekommenderar att det endast används efter rådgivning och beteendeförändringar har testats. Det minskar tiden att sova igång med cirka 15 minuter och vid större doser hjälper människor somna längre. Det tas i munnen och finns tillgängligt i vanliga tabletter eller sublingual tabletter och oral spray.

Vanliga biverkningar inkluderar sömnighet i dag, huvudvärk, illamående och diarré. Andra biverkningar inkluderar minnesproblem, hallucinationer och missbruk. Den rekommenderade dosen minskade under 2013 på grund av nedskrivning nästa morgon. Vidare körs nästa morgon rekommenderas inte med antingen högre doser eller den långverkande formuleringen. Medan flumazenil kan reversera zolpidems effekter är vanligtvis stödjande vård allt som rekommenderas vid överdosering.

Zolpidem är en nonbenzodiazepin och hypnotisk av imidazopyridinklassen. Zolpidem är en typ A-GABA-receptoragonist. Det verkar genom att öka GABA-effekterna i centrala nervsystemet genom att binda till GABAA-receptorer på samma plats som bensodiazepiner. Det har i allmänhet en halveringstid på två till tre timmar. Detta ökar emellertid hos dem med leverproblem.

Medicinska användningar av Ambien

Zolpidem är märkt för korttid (vanligen ca två till sex veckor) behandling av sömnlöshet vid lägsta möjliga dos. Det kan användas för både att förbättra sömnutsläpp och somna.

Riktlinjer från NICE, European Sleep Research Society och American College of Physicians rekommenderar mediciner för sömnlöshet (inklusive eventuellt zolpidem) endast som andrahandsbehandling efter icke-farmakologiska behandlingsalternativ (t ex kognitiv beteendeterapi för sömnlöshet). Detta baseras delvis på en översyn av 2012 som fann att zolpidems effektivitet är nästan lika mycket beroende på psykologiska effekter på själva läkemedlet.

En lägre dosversion (3,5 mg för män och 1,75 mg för kvinnor) ges som en tablett under tungan och används för nattväckningar. Det kan tas om det finns minst 4 timmar mellan administreringstiden och när personen måste vara vaken.

Överdosering av Ambien

Överdosering kan leda till koma eller dödsfall. När överdosering inträffar finns det ofta andra droger i personens system.

Zolpidemöverdos kan behandlas med bensodiazepinreceptorantagonisten flumazenil, vilken förskjuter zolpidem från bindningsstället på bensodiazepinreceptorn för att snabbt reversera effekterna av zolpidem. Det är okänt om dialys är till hjälp. Köp Ambien Online

2 reviews for Ambien (Zolpidem) 10 MG

  1. Tommy Lindström

    Mottatt pakke. Ambien-piller ble levert med suksess rett foran huset mitt. Pillene hjalp meg virkelig med å sove. Jeg bestiller ukentlig.

  2. Helene Graumann

    Paketet mottogs. Ambien-piller levererades framgångsrikt framför mitt hus. Pillerna hjälpte mig verkligen att sova. Jag beställer varje vecka.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *